PAC4 INTERIOR

Hola!

El meu interior de la revista es basa a donar molta llibertat al contingut, en aquest cas l’espai entre elements és el que hi predomina. Uns dels valors principals de la revista és l’elegància i la qualitat, aquests han sigut els primordials en què es mostressin des d’un primer moment, per això durant tota la publicació hi destaquen el color blanc i negre, donant vida i color mitjançant les imatges.

El sumari és senzill, amb la utilització d’una tipografia de pal sec per una bona llegibilitat.

En treballar amb una estructura complexa reticular de 10 columnes, he aconseguit crear un disseny flexible i tenir més llibertat alhora de la col·locació del contingut, tant visual com textual. Tal com es veu amb l’apartat de “Cultura” amb la utilització de 5 columnes es crea un gran blog de contingut textual que dóna continuïtat per la col·locació de la fotografia.

En l’apartat del “Llac Minnewanka”, es mostra una pàgina molt neta i ben organitzada per crear confiança al lector. Elements clars i directes del que es vol informar.