Pàgines interiors Egeria Magazine

Seguim amb les pàgines interiors de la nostra revista Egeria Magazine.

I tal com es va treballar en la portada, continuem amb una gràfica simple i minimalista però sempre buscant aquell dinamisme que enganxi.

Seguim donant molta importància a la fotografia però sense perdre de vista el text jugant amb diferents composicions que creïn aquell dinamisme que busquem. I deixant espai per als blancs que fan que la nostra revista respiri.

En tot moment busquem una coherència estilística amb un disseny flexible que ens permeti fer composicions arriscades amb total llibertat però mantenint una jerarquia i ordre visual.

 

Interior d’EGERIA

 

Començant per la portada, seguint per l’índex i amb l’article podem veure el caràcter de la revista Egeria, on la fotografia té un pes molt important i l’espai blanc és un element més en el disseny i composició d’aquesta.

La tipografia en les seves diferents famílies (Serif i PAL) creen una jerarquia i estructurant el contingut donant ritme i riquesa visual, però sempre amb la personalitat pròpia i sòbria de la nostra editorial.

La nostra estructura de 4+2 columnes en els articles, forcen l’espai en blanc que trenca amb la simetria, aprofitant aquest espai per crear anotacions. Com podem veure, en l’Índex també hem volgut trencar aquesta simetria creant una grid asimètric d’aparença desestructurada i amb molt de blanc al voltant.

c

La revista Egeria mostra en el seu interior amb les planes d’Index i de principi de secció un aire minimalista amb domini dels espais en blanc i de les imatges. La jerarquia visual s’acosegueix amb titolars i subtítols en diferents tamanys i colors. Tot aquest conjunt de d’elements units fa de la revista un publicació de fàcil lectura, absent d’elements distractors on la seva importància radica en els continguts visual i textuals.

Interior de la revista

En aquesta ocasió he creat una proposta de disseny i composició senzill i de fàcil lectura, per tal de que el receptor no es cansi de llegir i gaudeixi d’una estructura clara amb un text concís i unes imatges que el representen. Els colors que he utilitzat (per al primer article),  és el blau cel en contrast amb la resta d’elements, però a cada article, aquest canvia. El sumari senzill, marca les diferents parts de les pàgines que ara disposem per tal de fer una idea de com quedaria en una realització de la revista real.

PAC4 INTERIOR

Hola!

El meu interior de la revista es basa a donar molta llibertat al contingut, en aquest cas l’espai entre elements és el que hi predomina. Uns dels valors principals de la revista és l’elegància i la qualitat, aquests han sigut els primordials en què es mostressin des d’un primer moment, per això durant tota la publicació hi destaquen el color blanc i negre, donant vida i color mitjançant les imatges.

El sumari és senzill, amb la utilització d’una tipografia de pal sec per una bona llegibilitat.

En treballar amb una estructura complexa reticular de 10 columnes, he aconseguit crear un disseny flexible i tenir més llibertat alhora de la col·locació del contingut, tant visual com textual. Tal com es veu amb l’apartat de “Cultura” amb la utilització de 5 columnes es crea un gran blog de contingut textual que dóna continuïtat per la col·locació de la fotografia.

En l’apartat del “Llac Minnewanka”, es mostra una pàgina molt neta i ben organitzada per crear confiança al lector. Elements clars i directes del que es vol informar.