Interior d’EGERIA

 

Començant per la portada, seguint per l’índex i amb l’article podem veure el caràcter de la revista Egeria, on la fotografia té un pes molt important i l’espai blanc és un element més en el disseny i composició d’aquesta.

La tipografia en les seves diferents famílies (Serif i PAL) creen una jerarquia i estructurant el contingut donant ritme i riquesa visual, però sempre amb la personalitat pròpia i sòbria de la nostra editorial.

La nostra estructura de 4+2 columnes en els articles, forcen l’espai en blanc que trenca amb la simetria, aprofitant aquest espai per crear anotacions. Com podem veure, en l’Índex també hem volgut trencar aquesta simetria creant una grid asimètric d’aparença desestructurada i amb molt de blanc al voltant.