EGERIA MAGAZINE (WEB I NEWSLETTER)

CASAL_MARTIN_DIPTIC_NEWSLETTER
CASAL_MARTIN_PORTADA_WEB

Avui dia tenim una afecció amb les xarxes socials, no som conscients de que ens passem hores i hores al dia perdent el temps en coses res interessants. Una forma de lluitar contra això és ressaltar i compartir en un determinat moment, per exemple, cada dia pel matí, sense enviar més informació durant el dia.

Una de les coses més importants que tenim avui dia és la tecnologia i la hem d’utilitzar de manera conscient, no pot treure’ns el temps que tenim per dedicar-li a altres coses que ens ajudaran a créixer el dia de demà.

És per això que he escollit una newsletter, ja que només la enviarem un cop al dia amb la informació més important, sense anuncis i sense incitacions de que la gent es gasti diners en alguna cosa que no volen realment. I la pàgina web, per donar la informació necessària per a que la gent que no s’atreveix a viure com un nòmada digital, doni aquest pas tant important pel seu futur, com per exemple amb entrevistes d’altres nòmades digitals.

Els elements de totes les pàgines han estat pensats per a construir un ordre, però alhora per crear un article entretingut i divertit, i no tan seriós, ja que sí, es parla de la feina del nòmada en els seus viatges, però també de tot el que aquest ha de gaudir al marxar i viure l’experiència.

Els formats utilitzats han estat la Newsletter i la Pàgina web. He escollit aquests dos formats ja que dominen gran part d’Internet i, a més, es pot accedir sense problemes a través del mòbil si no estàs al dabant de l’ordinador en aquell moment.

La Newsletter arriba per mail i ens dóna una informació que fa de propaganda per a que ens subscrivim al que ens estan enviant.

D’altra banda la Pàgina Web ens assegura que allò que ens envien és real, intriga a la gent, dóna informació sobre la revista i fa que la gent posteriorment es subscrigui o la compri.

Per adaptar els elements del díptic a la newsletter ha sigut fàcil ja que calia relacionar els elements del díptic com les fotografies i alguna frase o text petit i incitar amb un ‘’llegir més’’ o ‘’reservar tour’’ per a que la gent s’interesi per allò que li mostrem (tots els links del díptic van a parar a la pàgina web).

Per adaptar els elements de la revista a la pàgina web ha estat una miqueta més difícil ja que no sabia on ubicar les fotografies ni com ressaltar els elements més importants.

La intenció compositiva en la representació de tant el díptic com la revista ha estat la de crear un cert ordre i equilibri, i així es reflecteix a la pàgina web i a la newsletter. Abunden els rectangles que donen prioritat a unes parts del text, per ressaltar aquests, així com diferenciar les pàgines, una amb el fons en blanc i el sumari amb el fons negre. Ressalten les paraules amb més interès en color vermell, perquè siguin el centre d’atenció al mirar la pàgina.

L’estil del projecte és senzill, en blanc i negre, neutre, amb un toc exagerat en vermell, accentuant les coses de més interès. Les fotografies s’adapten al tema que es parla a cada pàgina, ja siguin temples, monuments, platges, etc.

El text està extret d’un article d’internet d’Andres N. ”Treballar com a nòmada digital”,  ja que m’ha causat una profunda connexió amb el meu projecte, per aquest motiu l’he introduït perquè la gent pugui nodrir-se d’ell.

El text ha anat variant al llarg del projecte, aquest cop he utilitzat per a títols i subtítols la tipografia Impact (Regular), i per al contingut explicatiu la tipografia Kefa (Regular) i Athelas (Bold) ja que el titular es fa molt més desitjable de llegir i impacta molt més que la senzillesa de la tipografia Futura.

Pel que fa a les imatges, totes s’ajusten a la maquetació de la pàgina i a el text, equilibrant aquesta perquè no tot sigui lletra.

Pel que fa a les guies, marges i columnes, a les pàgines de la pàgina web he creat a la primera pàgina 9 files i 2 columnes, a la segona 5 files i 4 columnes,  al sumari 7 files i 2 columnes. La newsletter es compon per 3 columnes.

 

 

Treballant en altres suports i formats

Seguint amb la línia marcada en la versió de paper, en el format digital hem buscat aquest espai blanc que és una gran característica de les nostres publicacions així com la imatge com a element de color i ritme, tractant la resta de manera monocromàtica.

Tractant-se d’un medi digital, no és tan fàcil trencar els grids, així i tot hem aconseguit una sensació molt similar utilitzant un grid heterogeni amb les imatges, que deixen espais en blanc entre files.

Per altra banda, com podem veure no tan sols pensant en la composició de la pàgina sinó també en els continguts i estratègia de la marca, s’ha inclòs una secció per a subscriptors i espais disponibles per a publicitat, hem de pensar que aquest tipus d’espais web, es financen per aquests dos tipus ingressos normalment i és important incloure’ls en el nostre disseny perquè quedi harmònic.

 

Aquí podeu veure el prototip interactiu:

https://xd.adobe.com/view/7fe418f9-29c0-4ef6-5114-ad3d815fb9bd-09d5/

El camí per veure totes 3 pàgines es

  • Botó del banner principal de “Ver publicación”
  • Última notícia/entrada titulada “Descubriendo Tailandia desde otro punto de vista”.
  • Un cop al article es pot tornar al inici fent click al logotip de “Egeria”

DEL PAPER A LA WEB

projectes 2 final web

Per a les diferents pàgines he escollit maneres diferents de treballar amb el disseny ja que cadascuna pren el protagonisme de diferent manera i organització.
Per a la portada he utilitzat una imatge nova però que representa perfectament el tema del qual es tracta a la revista. Al igual que en la resta de pàgines és important considerar les relacions entre la mesura, el pes, el color, la textura i la seva combinació, per tant he intentat continuar amb la línia que seguíem en el disseny de la revista. Per això he utilitzat els mateixos colors de lletres creant el contrast adequat per facilitar la lectura en qualsevol dispositiu. La mesura de les lletres han anat variant com en els altres dissenys ja que segons la jerarquia utilitzada en cada pàgina s’ha d’adaptat a la titulació o a la descripció, per exemple.
L’organització de cada pàgina està pensat per a la seva funció. En el primer, que és el cas de la portada, donarem prioritat al títol de la revista i del que aquesta pot oferir. A sota una breu introducció dels llocs als que pot accedir. He afegit sota el logo, un petit accés a la inscripció de la revista ja que s’ha de facilitar l’opció a l’usuari per poder-se inscriure si així ho desitja.
En la segona pàgina podem trobar un sumari amb alguns llocs als que es pot accedir tenint en compte els mencionats en la pàgina principal de la web. He utilitzat una imatge més gran per tal de millorar l’estructura i fer-la més visual i donar importància a la que crec que és una de les pàgines d’accés més rellevants. Just al costat, he posat altres imatges amb les seves característiques (articles, guies, llocs que poder visitar, notícies…) on l’usuari pot accedir.
Finalment en la tercera part de l’exemple de la web, trobem una de les pàgines obertes un cop cliques, es tracta de la guia de viatge, on l’usuari pot trobar una petita definició del lloc, les diferents visites que pot fer i diferents accessos  útils per a realitzar el viatge. Es podrà trobar accés al google maps (per veure on es troba exactament el destí en qüestió), a hotels on reservar (pàgina externa on podrà seguir organitzant el seu viatge agafant una estància)  i com anar o a quina distància es troba de la que està l’usuari (pàgina també externa que indicarà a l’usuari quina manera té d’anar al lloc on vol viatjar).