c

La revista Egeria mostra en el seu interior amb les planes d’Index i de principi de secció un aire minimalista amb domini dels espais en blanc i de les imatges. La jerarquia visual s’acosegueix amb titolars i subtítols en diferents tamanys i colors. Tot aquest conjunt de d’elements units fa de la revista un publicació de fàcil lectura, absent d’elements distractors on la seva importància radica en els continguts visual i textuals.