EGERIA MAGAZINE (WEB I NEWSLETTER)

CASAL_MARTIN_DIPTIC_NEWSLETTER
CASAL_MARTIN_PORTADA_WEB

Avui dia tenim una afecció amb les xarxes socials, no som conscients de que ens passem hores i hores al dia perdent el temps en coses res interessants. Una forma de lluitar contra això és ressaltar i compartir en un determinat moment, per exemple, cada dia pel matí, sense enviar més informació durant el dia.

Una de les coses més importants que tenim avui dia és la tecnologia i la hem d’utilitzar de manera conscient, no pot treure’ns el temps que tenim per dedicar-li a altres coses que ens ajudaran a créixer el dia de demà.

És per això que he escollit una newsletter, ja que només la enviarem un cop al dia amb la informació més important, sense anuncis i sense incitacions de que la gent es gasti diners en alguna cosa que no volen realment. I la pàgina web, per donar la informació necessària per a que la gent que no s’atreveix a viure com un nòmada digital, doni aquest pas tant important pel seu futur, com per exemple amb entrevistes d’altres nòmades digitals.

Els elements de totes les pàgines han estat pensats per a construir un ordre, però alhora per crear un article entretingut i divertit, i no tan seriós, ja que sí, es parla de la feina del nòmada en els seus viatges, però també de tot el que aquest ha de gaudir al marxar i viure l’experiència.

Els formats utilitzats han estat la Newsletter i la Pàgina web. He escollit aquests dos formats ja que dominen gran part d’Internet i, a més, es pot accedir sense problemes a través del mòbil si no estàs al dabant de l’ordinador en aquell moment.

La Newsletter arriba per mail i ens dóna una informació que fa de propaganda per a que ens subscrivim al que ens estan enviant.

D’altra banda la Pàgina Web ens assegura que allò que ens envien és real, intriga a la gent, dóna informació sobre la revista i fa que la gent posteriorment es subscrigui o la compri.

Per adaptar els elements del díptic a la newsletter ha sigut fàcil ja que calia relacionar els elements del díptic com les fotografies i alguna frase o text petit i incitar amb un ‘’llegir més’’ o ‘’reservar tour’’ per a que la gent s’interesi per allò que li mostrem (tots els links del díptic van a parar a la pàgina web).

Per adaptar els elements de la revista a la pàgina web ha estat una miqueta més difícil ja que no sabia on ubicar les fotografies ni com ressaltar els elements més importants.

La intenció compositiva en la representació de tant el díptic com la revista ha estat la de crear un cert ordre i equilibri, i així es reflecteix a la pàgina web i a la newsletter. Abunden els rectangles que donen prioritat a unes parts del text, per ressaltar aquests, així com diferenciar les pàgines, una amb el fons en blanc i el sumari amb el fons negre. Ressalten les paraules amb més interès en color vermell, perquè siguin el centre d’atenció al mirar la pàgina.

L’estil del projecte és senzill, en blanc i negre, neutre, amb un toc exagerat en vermell, accentuant les coses de més interès. Les fotografies s’adapten al tema que es parla a cada pàgina, ja siguin temples, monuments, platges, etc.

El text està extret d’un article d’internet d’Andres N. ”Treballar com a nòmada digital”,  ja que m’ha causat una profunda connexió amb el meu projecte, per aquest motiu l’he introduït perquè la gent pugui nodrir-se d’ell.

El text ha anat variant al llarg del projecte, aquest cop he utilitzat per a títols i subtítols la tipografia Impact (Regular), i per al contingut explicatiu la tipografia Kefa (Regular) i Athelas (Bold) ja que el titular es fa molt més desitjable de llegir i impacta molt més que la senzillesa de la tipografia Futura.

Pel que fa a les imatges, totes s’ajusten a la maquetació de la pàgina i a el text, equilibrant aquesta perquè no tot sigui lletra.

Pel que fa a les guies, marges i columnes, a les pàgines de la pàgina web he creat a la primera pàgina 9 files i 2 columnes, a la segona 5 files i 4 columnes,  al sumari 7 files i 2 columnes. La newsletter es compon per 3 columnes.

 

 

L’interior de la publicación

Casal_Martin_Laura_PAC4_Agora

ELEMENTS DE LA PÀGINA

Els elements de totes les pàgines han estat pensats per a construir un ordre, però alhora per crear un article entretingut i divertit, i no tan seriós, ja que sí, es parla de la feina del nòmada en els seus viatges, però també de tot el que aquest ha de gaudir al marxar i viure l’experiència.

JERARQUÍA I RITME VISUAL

La intenció compositiva en la representació de les pàgines de la revista, com ja he dit abans, ha estat la de crear un cert ordre i equilibri. Abunden els rectangles que donen prioritat a unes parts del text, per ressaltar aquests, així com diferenciar les pàgines, una amb el fons en blanc i una altra amb el fons negre. Ressalten les paraules amb més interès en color vermell, perquè siguin el centre d’atenció al mirar la pàgina.

ESTIL I TO DEL DISSENY

L’estil del projecte és senzill, en blanc i negre, neutre, amb un toc exagerat en vermell, accentuant les coses de més interès. Les fotografies s’adapten al tema que es parla a cada pàgina, ja siguin temples, monuments, platges, etc.

El text està extret d’un article d’internet d’Andres N. ”Treballar com nòmada digital”,  ja que m’ha causat una profunda connexió amb el meu projecte, per aquest motiu l’he introduït perquè la gent pugui nodrir-se d’ell.

MAQUETACIÓ DE TEXT I IMATGES

El text ha anat variant al llarg del projecte, aquest cop he utilitzat per a títols i subtítols la tipografia Impact (Regular), i per al contingut explicatiu la tipografia Kefa (Regular), ja que el titular es fa molt més desitjable de llegir i impacta molt més que la senzillesa de la tipografia Futura.

Pel que fa a les imatges, totes s’ajusten a la maquetació de la pàgina i a el text, equilibrant aquesta perquè no tot sigui lletra.

Pel que fa a les guies, marges i columnes, a les pàgines 2 i 3, he creat 5 files i 5 columnes per a la separació del contingut del sumari, així com els marges de 20mm.

A les pàgines 4 i 5, hi ha el mateix patró però les imatges desplacen el text superior i inferior, algun amb més amplada que l’altre.

I finalment a les pàgines 6 i 7, l’he maquetat de manera diferent per donar-li prioritat a algunes imatges a la localització d’aquestes en la pàgina, amb 3 columnes i 4 files, amb un marge de pàgina de 20mm també.

 

 

La Portada

CasalMartin_PAC3_portades1

 

El format per aquestes dues propostes és de 210 x 297mm, i aquest no canviarà perquè hi hagi una certa continuïtat i equilibri per a les següents revistes.

Pel que fa a la color, sempre s’establirà el blanc per als titulars i destins, així com l’explicació o aprofundiment d’aquests, i també el preu de la revista.

No obstant això, en tant al nom de la marca i el mes de venda seran sempre en color negre.

El que he volgut establir en la distribució dels elements de la revista és crear una mena de ”marc”, deixant espai al mig per contemplar millor la imatge. Sempre hi haurà una imatge que cobrirà tota la portada del país, ciutat o continent que vulguem ressaltar. El preu sempre serà el mateix tret que s’inclogui alguna altra revista amb un plus d’informació, o algun detall material com a regal per a viatges.

Per saber quin número és el que estem llegint, en gran en la part superior dreta trobarem una ”N” i el nombre d’aquest mes per exemple, els de novembre i desembre que són el ”01” i ”02”.

Pel que fa a la contraportada, sempre visualitzarem una imatge d’una dona amb una motxilla que mira el seu portàtil mentre està asseguda a les roques d’un llac.

Al voltant de la imatge apareixerà un color en to pastís, i sempre serà el que destaqui més a la portada. Per exemple, a la ”N01” serà el verd i en la ”N02” el blau.