c

La revista Egeria mostra en el seu interior amb les planes d’Index i de principi de secció un aire minimalista amb domini dels espais en blanc i de les imatges. La jerarquia visual s’acosegueix amb titolars i subtítols en diferents tamanys i colors. Tot aquest conjunt de d’elements units fa de la revista un publicació de fàcil lectura, absent d’elements distractors on la seva importància radica en els continguts visual i textuals.

Egeria Magazine: La portada

En aquestes portades i contraportades he intentat mantindre una continuïtat amb les PACs anteriors.

Com a concepte he utilitzat un tipus de portada figurativa  (les més habituals) on disposem d’una fotografia com a element visual principal amb elements superposats a la imatge on la seva funció és convidar el lector a submergir-se de ple en el producte.

A mateix temps he afegit una sèrie d’elements (Tipografia, Marca, Color, Composició dels elements…) que permeten entendre que hi ha una continuïtat o col·lecció.

D’aquests forma creem una estratègia de continuïtat nùmero a nùmero.

Espero us agradi.