EGERIA MAGAZINE (WEB I NEWSLETTER)

CASAL_MARTIN_DIPTIC_NEWSLETTER
CASAL_MARTIN_PORTADA_WEB

Avui dia tenim una afecció amb les xarxes socials, no som conscients de que ens passem hores i hores al dia perdent el temps en coses res interessants. Una forma de lluitar contra això és ressaltar i compartir en un determinat moment, per exemple, cada dia pel matí, sense enviar més informació durant el dia.

Una de les coses més importants que tenim avui dia és la tecnologia i la hem d’utilitzar de manera conscient, no pot treure’ns el temps que tenim per dedicar-li a altres coses que ens ajudaran a créixer el dia de demà.

És per això que he escollit una newsletter, ja que només la enviarem un cop al dia amb la informació més important, sense anuncis i sense incitacions de que la gent es gasti diners en alguna cosa que no volen realment. I la pàgina web, per donar la informació necessària per a que la gent que no s’atreveix a viure com un nòmada digital, doni aquest pas tant important pel seu futur, com per exemple amb entrevistes d’altres nòmades digitals.

Els elements de totes les pàgines han estat pensats per a construir un ordre, però alhora per crear un article entretingut i divertit, i no tan seriós, ja que sí, es parla de la feina del nòmada en els seus viatges, però també de tot el que aquest ha de gaudir al marxar i viure l’experiència.

Els formats utilitzats han estat la Newsletter i la Pàgina web. He escollit aquests dos formats ja que dominen gran part d’Internet i, a més, es pot accedir sense problemes a través del mòbil si no estàs al dabant de l’ordinador en aquell moment.

La Newsletter arriba per mail i ens dóna una informació que fa de propaganda per a que ens subscrivim al que ens estan enviant.

D’altra banda la Pàgina Web ens assegura que allò que ens envien és real, intriga a la gent, dóna informació sobre la revista i fa que la gent posteriorment es subscrigui o la compri.

Per adaptar els elements del díptic a la newsletter ha sigut fàcil ja que calia relacionar els elements del díptic com les fotografies i alguna frase o text petit i incitar amb un ‘’llegir més’’ o ‘’reservar tour’’ per a que la gent s’interesi per allò que li mostrem (tots els links del díptic van a parar a la pàgina web).

Per adaptar els elements de la revista a la pàgina web ha estat una miqueta més difícil ja que no sabia on ubicar les fotografies ni com ressaltar els elements més importants.

La intenció compositiva en la representació de tant el díptic com la revista ha estat la de crear un cert ordre i equilibri, i així es reflecteix a la pàgina web i a la newsletter. Abunden els rectangles que donen prioritat a unes parts del text, per ressaltar aquests, així com diferenciar les pàgines, una amb el fons en blanc i el sumari amb el fons negre. Ressalten les paraules amb més interès en color vermell, perquè siguin el centre d’atenció al mirar la pàgina.

L’estil del projecte és senzill, en blanc i negre, neutre, amb un toc exagerat en vermell, accentuant les coses de més interès. Les fotografies s’adapten al tema que es parla a cada pàgina, ja siguin temples, monuments, platges, etc.

El text està extret d’un article d’internet d’Andres N. ”Treballar com a nòmada digital”,  ja que m’ha causat una profunda connexió amb el meu projecte, per aquest motiu l’he introduït perquè la gent pugui nodrir-se d’ell.

El text ha anat variant al llarg del projecte, aquest cop he utilitzat per a títols i subtítols la tipografia Impact (Regular), i per al contingut explicatiu la tipografia Kefa (Regular) i Athelas (Bold) ja que el titular es fa molt més desitjable de llegir i impacta molt més que la senzillesa de la tipografia Futura.

Pel que fa a les imatges, totes s’ajusten a la maquetació de la pàgina i a el text, equilibrant aquesta perquè no tot sigui lletra.

Pel que fa a les guies, marges i columnes, a les pàgines de la pàgina web he creat a la primera pàgina 9 files i 2 columnes, a la segona 5 files i 4 columnes,  al sumari 7 files i 2 columnes. La newsletter es compon per 3 columnes.